Talent Community

Bij Astellas geloven we dat het belangrijk is om een goede relatie op te bouwen met onze medewerkers en dat dit leidt tot uitmuntende bedrijfsresultaten.


Elke werknemer van Astellas is verantwoordelijk voor CHANGING TOMORROWTM, voor het creëren van een betere toekomst voor patiënten wereldwijd. Astellas zal je vanaf het begin prikkelen om deze mindset in de praktijk te brengen; met een positieve, flexibele bedrijfscultuur en duidelijke ethische principes, waarden en systemen.


Alles wat we doen is in lijn met onze bedrijfswaarden: integriteit, patiëntgerichtheid, verantwoordelijkheid nemen, resultaten opleveren en open communicatie. Dit zijn cruciale waarden in de relatie tussen Astellas en zijn werknemers. We zullen je vaardigheden ontwikkelen en je professionele potentieel volledig ontplooien in nauwe samenwerking met het bedrijf, waarbij je het succes en de groei van Astellas stimuleert en zorgt voor een grotere bijdrage aan de samenleving. Je zult altijd het idee hebben dat je deel uitmaakt van een organisatie die haar beloftes waarmaakt.